Siber Güvenlik Hizmetleri

AnasayfaSiber Güvenlik Hizmetleri

Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan ve yaygınlaşan bilgi teknolojileri kullanımının karşısındaki en büyük tehlike siber güvenlik tehditleridir. “5’inci Savaş Boyutu” olarak da tanımlanan “Siber Savaş”, gerek sivil, gerekse askeri alanda, kritik altyapı hizmeti veren kuruluşlar başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör için ciddi bir tehlike haline gelmiştir.

Siber ortamı oluşturan bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin güvence altına alabilmek için siber saldırı öncesinde, esnasında ve sonrasında kullanılacak teknik mimari ve tasarımlar ile prosedürlerin doğru şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.

Biznet Bilişim, bu tehdit ortamında karmaşık ve gelişmiş teknolojiyi kullanan saldırılara karşı kurumlara her aşamada gerekli eğitim ve danışmanlığı kapsayan “siber güvenlik hizmetleri” sunmaktadır.

Biznet Bilişim, kurumların bilişim sistemlerinin mimarisi, yaygınlığı ile işlenen, saklanan ve iletilen bilgilerin gizlilik ve hassasiyet derecelerini göz önünde bulundurarak esnek ve ölçeklenebilir siber güvenlik çözümleri sunar. Bu kapsamda,

  • Gereksinim analizleri
  • Zafiyet analizleri
  • Risk analizleri yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra, siber saldırıların engellenmesinde önemli bir altyapı sağlayan Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operation Center – SOC) kurmak isteye kurumlara danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Güvenlik Operasyon Merkezi bir kerelik bir proje olarak değil, bir yaşam döngüsü olarak ele alınmalı ve bu döngünün kurumun gereksinimlerine ve tehditlerdeki değişimlere uygun olarak sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi esas olmalıdır.

Biznet Bilişim, uzun yıllardır bilgi güvenliği alanında elde ettiği bilgi birikimini bir Güvenlik Operasyon Merkezi’nin kurulması alanında hayata geçirmek üzere yol haritasını belirlemiş ve bu doğrultuda uzun süredir çalışmalarını yürütmektedir. Biznet Bilişim, ideal SOC mimarisinin tasarımı, sistemin hayata geçirilmesi ve işletimi sırasında çok çeşitli hizmetler sağlayarak kurumların “Güvenlik Operasyon Merkezi” kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

Tüm bu hizmetlerin sağlanmasında, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bir kılavuz olarak takip edilir ve kurumların bu standardın esaslarını göz önünde bulunduran bir yapı kurması hedeflenir. Ulusal ve uluslararası standartların yanı sıra, konuya ilişkin mevzuattaki USOM ve SOME ile ilgili esas ve usuller dikkate alınır.


Top