Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

KULLANICI HİZMET SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar,

1.1 İşbu sözleşme, hizmetler bölümünde belirtilmiş olan hizmetleri -hizmetler olarak anılacaktır- sağlamakta olan, Mekjoy Dijital Bilişim A.Ş.  ile yeni müşteri kaydı kısmında belirtilen ayrıntılar ile belirtilen kişi ya da kurum -müşteri olarak anılacaktır- arasında, Mekjoy a ait ve mekjoy.com internet adresinde faaliyet göstermekte olan, internet sitesinin -site olarak anılacaktır- kullanımı ile site üzerinden satın alınacak hizmetleri, aşağıda belirtilmekte olan maddeler ile koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2 Taraflar, işbu sözleşme uyarınca, yazılı bilgilerin doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

  1. Konusu

2.1 İşbu sözleşme müşteri tarafından site üzerinden yapılan işlemlerinde, vermiş olduğu siparişlerinde, göndermiş olduğu mesajlarında, kayıt işleminde vermiş olduğu bilgilerin ışığında, yapmaya ve yapmamaya izinli olan bölümleri, siparişlerinde, tercihleri doğrultusunda alacak olduğu hizmetlerin karşılığı olarak MEKJOY a ödeyecek olduğu ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmetlerin ve işlemlerin açıklaması ise aşağıdaki gibidir.

2.2 Üyelik bilgileri, müşteri tarafından üye olma esnasında girilen bilgiler olarak kabul edilir. Bilgilerin girilen işlemlerde baz şeklinde ele alınacağı, müşteri ile üyenin bilgileri hata ve eksik olmadan doğru olarak girdiği kabul edilmektedir.

2.3 Mekjoy, kayıt, satın alma işlemleri, ya da benzer olan işlemlerin sırasında, bildirimlerde bulunulması, bülten gönderilmesi, hesap onayı gibi güvenlik protokollerinin uygulanması için e posta, cep telefonları vb iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir. Bu bilgilerin doğrulama kodu şeklinde metotlarla onaylanmasını talep edebilir. Hizmetlerin kullanılmsı için onay süreçleri zorunlu tutulabilir.

2.4 Mekjoy, kullanıcının kayıt işlemleri esnasında paylaştığı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle, sahip olduğu hizmetlerle ilgili olarak bildirimlerin ya da bültenlerin gönderilmesi söz konusu olabilir.

3.Sorumluluklar

3.1 Mekjoy, müşteriden gelen talep üzerine, sipariş olarak iletmekte olduğu hizmetleri, sağlayacaktır. Sipariş kabulü şeklindeki mesaj ile Mekjoy ilgili ücreti tahsil etmiş olduğu kabul eder ve söz konusu hizmeti vereceğini taahhüt eder.

3.2 Ödeme şekli, kdv vergisinden doğan farklar, sipariş esnasında çıkartılacak olan toplam miktar ile belirlenerek müşterinin aylık ya da senelik ödeme tercihlerine göre ödemesi gerekmekte olan ücretler Mekjoy tarafından bildirilecektir.

3.3 Sipariş kabulünden ve işlemlerin onaylanmasından sonra, hizmet süreci başlamış olacaktır. İlgili hesaplar ve şifre sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olmaktadır ve bu konulardan kaynaklanabilecek zarardan ve ziyandan müşteri sorumludur.

3.4 Müşteri almakta olduğu hizmet içinde Mekjoy tarafından alınan beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanmakta iken, Mekjoy tarafından yayınlanan her çeşit ihtar veya bildirime uyacağını beyan ve kabul ile taahhüt eder. Müşteri aldığı bulundurma hizmetinde ücretsiz ya da sınırsız şekilde kendisine verilen hizmetleri ve ücretli veya ücretsiz olarak, ya da sınırlı olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ve satamaz.

3.5 Müşteri, hizmet kapsamında, sahip olduğu yazılım ile programları kullanmak suretiyle, erişim hakkı olmayan dosya ya da programlara erişememeyi, ayrıca bu şekilde bir sorundan kaynaklı herhangi bir sorun yaratmamayı, ayrıca oluşabilecek problem veya problemlerde zararı  karşılamayı taahhüt eder.

3.6 Müşteri alan adı, hosting ya da almakta olduğu hizmetlerin kullanımı sırasında, yürürlükte olan ya da sözleşme süresinde yürürlüğe girecek olan, vergi, harçlar, ya da benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ile taahhüt eder.

3.7 Müşteri hizmet kapsamında barındırdığı, dosya, döküman ve programlardan, web sitesi,, email hizmetleri ve kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, sözü geçen veri, bilgi ile beyanların kanunlara aykırılıklarından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisinin bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu konudan doğma ihtimali olan meselelerden Mekjoy a herhangi bir kusur iletilemez. Mekjoy sayfaları gönderilmeden gözden geçirmez, doğrulama yapmaz, ciro etmez, ya da kullanıcı tarafından yapılmış olan sayfalar için herhangi bir şekilde sorumluluk almaz. Mekjoy kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için ya da başka bir nedenle ya da Mekjoy un kendi ya da kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olacağına inandığı için feshedebilir. Mekjoy hukuka aykırılık teşkil eden eylemleri ve fiileri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeksizin silme hakkına sahiptir.

3.8 Mekjoy, sağladığı hizmet içinde bulunan müşteri verilerinin içeriklerinden, bu muhteviyatların hatalı veya kötüniyetli kullanımlarından, ayrıca, gönderilen ve alınan e posta verilerinden doğabilecek maddi ya da manevi zararlardan hiçbir şekilde mesul tutulamaz. Tüm verilerin yedekleme ile saklama sorumlulukları müşteriye aittir. Mekjoy hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti ya da veri kayıpları şeklinde durumlar halinde oluşma ihtimali olan hatalardan, maddi ya da manevi zararlardan ise sorumlu tutulamaz.

3.9 Mekjoy, müşteri tarafından sipariş verilen ve ödeme sorun olmaksızın gerçekleştirilmiş alan adı, domain adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilmiş olan tescil talebi ile ücreti de ödenen domain adının sahibi ise müşteridir. Mekjoy bu konuda müşteriden gelen talepler doğrultusunda, domain adı üzerinde herhangi bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini de en kısa sürede yapılacaktır.

3.10 Mekjoy tarafından verilmiş olan hizmetler karşılığında, sorumluluğu, alınan hizmetlerin aylık olarak bedeli kadardır. Müşteri hizmetlerinde oluşma ihtimali olan her türlü aksama, sorunlardan ve zararlardan tazmin talebi hizmetin aylık bedelini geçmez.

3.11 Mekjoy, müşteriye ait olan yedeklerin düzenli şekilde tutulması için, gerekli olan özeni ve dikkati gösterecektir. Ancak, işbu konuda yaşanabilecek problemlerden dolayı müşterinin uğrayacağı veri kayıplarından mesul tutulamaz. Müşteri kendi verilerini düzenli şekilde kaydetmekle yükümlüdür.

3.12 Mekjoy, verdiği ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını, ürün ve hizmete özel şekilde hazırlanmış web sayfasında belirtilmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında işbu şartları da kabul etmiş sayılmaktadırlar.

3.13 Mekjoy, vermiş olduğu ürün ile hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.

3.14 Müşteri, almış olduğu hizmetleri, diğer kullanıcılara zarar vermeyecek bir şekilde, kullanmakla yükümlüdür. Mekjoy bu şekilde kullanımların tespit edilmesinde, müşteriyi uyarmak suretiyle, düzeltilmesini isteyebilir, ya da bilgi vermeksizin hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.15 Müşteri, kullandığı hizmetlerde limitsiz şekilde tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına da uygun biçimde kullanılması halinde limitsiz olduğunu kabul ederek, hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının, aşırı şekilde kullanılması ya da kaynakların maksadı dışında kullanımı gibi durumlar olması halinde, MEKJOY müşteriyi uyarmak suretiyle, düzeltilmesini talep edebilir ya da bilgi vermeksizin geçici olarak hizmeti askıya alabilir.

3.16 Mekjoy, kullanılmakta olan ürün ve hizmetin içeriği ile kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeksizin hizmeti sona erdirme kararı alabilir. Bu durumda, kullanıcıya hizmet ve üründen kalan bakiyesi ise iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi ya da ilgili bildirimlere yanıt vermemesi halinde ilgili bakiye miktar hesabına bakiye olarak aktarılır.

3.17 Mekjoy, süresi dolmuş olan alan adı, hosting, ya da diğer sunmuş olduğu hizmeteri süre bitmesinden sonra, durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Sğresi dolmuş ya da ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi veri kaydı tutma sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.18 Mekjoy, alan adı tescil hizmetlerinde birebir şekilde, ICANN ve alan adı ana üreticisi pozisyonunda bulunan REGİSTRAR şirketlerin şartlarına uymaktadır. Bu konuda tüm mesuliyetler ve süreçler REGİSTRAR şirketlerin şartları olarak geçerlidir. Alan adlarının tescil süreçleri yazılım sistemleri tarafından yönetilir. Bu yazılımlar, Turhost ve registarr şirketler üzerinde faaliyet yürütmektedir. Bu çalışma esnasında, yaşabilme ihtimali olan, arıza veya erişim sorunlarından kaynaklı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanma ihtimali olan hatalarda müşteri sürecin kontrolünden sorumludur.

3.19 Alan adı tescil, yenileme ile düzenleme işlemleri, 3.kısım yazılımlar, ya da manuel işlemler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu tarz işlemlerden kaynaklanma ihtimali olan hatalarda kullanıcının hatayı fark etmesi ya da tarafına regiştar firma tarafından ikaz yapılması durumunda, müşteri bu bildirimleri MEKJOY ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi durumda, oluşma ihtimali olan aksamalar, zarar veya kayıplardan Mekjoy sorumlu değildir.

3.20 Mekjoy, alan adı tescil işlemlerinde müşteri bilgilerini kayıt etme işleminden zorunlu olduğu için domain operatörü ya da aracı firma ile paylaşılmaktadır. Mekjoy, alan adı tescil hizmetlerinde, whois bilgileri değiştirme, doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescili şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu, müşteriye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden kaynaklı olarak, mekjoy ya da domain operatörleri alan adı askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeleri isteyebilir.

3.21 Kayıt, transfer, yenileme, whois, NS güncelleme, domain değişikliği, vb domain işlemleri kapsamında MEKJOY hizmet aldığı kayıt operatörüne, bağlı olan kural ile sözleşmelerle birlikte, ilgili ICANN kurallarını uygular. İşbu kurallar, zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, işbu sözleşme ve kurallarda yapılabilecek muhtemel tüm değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

3.22 Alan adı uyuşmazlıklarının çözümlerinde Mekjoy, kayıt operatörünün kurallarına bağlı şekilde işlem yapar. .com .net .org gibi alan adlarında uyuşmazlık çözümleri için ICANN  kuralları gereğince UDRP süreci uygulanabilir. Kullanıcı Mekjoy üzerinde bulunan alan adı adlarında bu maddeler ve süreçlerin uygulanabileceğini de kabul eder.

3.23 Whois gizleme servisi kişisel verilerini korumak ya da zararlı spam listelerine girmek talei olmayan kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet, kullanıcıyı resmi makamlar,tarafından ulaşılmaz kılmadığı gibi Mekjoy bu hizmetin kanun dışı işlemler için kullanılmasına izin vermemektedir. Whois gizleme hizmetinde yüzde yüz gizlilik teminatı verilmemektedir. Mekjoy kullanıcı talebinden bağımsız şekilde whois servisini kapatabilir ya da açabilir.

3.24 Mekjoy alan adı tescil hizmetlerinde sağlama şartlarını ve fiyatlarını bilgi vermeden, değiştirme hakkına sahiptir. Bu düzenleme senelik ödeme yapılan alan adlarının servis yenilenmesi sürecinden sonra yürürlüğe girecek olup servis yenilenmesi sırasında güncel fiyat ile şartlar da açık ve tam olarak belirtilmektedir. Müşteri yenileme yapmak istemezse ya da yenilemeyi farklı bir şirket üzerinden yapmak talebi olursa, bu durumda, registar şirketlerin ve ıcann tarafından konmuş bulunan kurallar çereçevesinde işlem yapma hakkında sahiptir.

3.25 Mekjoy, alan adı hizmetlerinde, yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan adlarını süre sonlanması itibariyle askıya almaktadır. Mekjoy süresi bitmiş olan alan adlarını bir park sayfasına yönlendirebilir. Bu askı sürecinde alan adının üreticisi tarafından belirlenen zamana göre değişmektedir. Bu süre zarfında alan adını satın alan, ana müşteri senelik yenileme bedelini ödemek suretiyle alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu zaman içinde yenilenmemesi durumunda, alan adı redemptation period a düşecektir. Bu süreç diliminde, alan adının hakkı müşteriden çıkmış ve bizim şirketimizin ve registar şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu zaman diliminde, alan adını Mekjoy ya da registar farklı bir şirkete satma hakkında sahiptir. Redemptation period süresinde alan adını tekrardan almak isteyen eski müşteri ya da yeni almak isteyen eski müşteri değeri alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte, ortalama 100 usd olan ceza bedelini ödeyerek geri almalıdır. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç registar ın insiyatifine geçmektedir. Bu süreç sonrasında alan adının Mekjoy üzerinden iadesi mümkün olmamaktadır.

3.26 Alan adı hizmetleri satılan bir ürün olmayıp, ücreti ödenmekte olduğu süre boyunca, kullanım hakkı alınan bir hizmet biçimidir. Bu nedenle, alan adının bitiş süreleri içinde, ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak bir başka kişiye geçebilir.

4 Süre

4.1 İşbu sözleşme, sipariş ile ödeme işlemlerinin internet ortamından Mekjoy a iletilmesi ile birlikte tarafların hak ile yükümlülükleri başlamaktadır.

4.2 Sözleşme süresi, müşterinin ilgili hizmet için sipariş esnasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3 Taraflar işbu sözleşmesinin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlar ve hükümlerle önceki sözleşme süresi kadar uzar.

5.Ücret

5.1 İşbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetler karşılığı olarak, ödenecek ücret sipariş işlemi esnasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan eklenerek hesaplanır ve müşteriye gönderilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.2 Mekjoy, önceden haber vermeden fiyatlar ile tarifeler üzerinde ileriye dönük şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşma ihtimali olan değişiklikleri, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 ücret sipariş tarihinde Garanti Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasında çevrilmek suretiyle ödenir.

5.4 Ücret kesin sipariş tarihinden itibaren 5. işgünü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı varsa kredi kartı hesabından kredi kartı ile ödeme talimatı yoksa, müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarının veya Mekjoy a elden ödemekle yükümlüdür.

5.5 Ödemenin gecikmesi halinde, Mekjoy vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6 Mekjoy müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar sunduğu hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

5.7 Müşteri almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme methodu ayrımı olmadan, Mekjoy a bildirmekle sorumludur. Bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün ya da hizmetin adı, ödeme methodu açık şekilde belirtilmelidir.

  1. Askıya Alma

6.1 Ödeme hakkında sorun yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları ya da hüküm ve sorumluluklar ile ilgili maddelerden dolayı Mekjoy müşteriye verilen hizmetlerin tamamını, email, web, ftp hesaplarının tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

6.2 Bu durumun devamı süresinde, müşteri adına e mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e mail hesapları bloklanarak gelen e mailler geri çevrilir.

  1. Fesih

7.1 Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinde aykırı şekilde davranarak sorumluluları ile taahhütlerini yerine getirmediği durumda, veya işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti durumunda, yukarında belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi durumunda, Mekjoy hiç ihbar ve ihtara gerek kalmadan sözleşmeyi tek taraflı şekilde feshetme hakkına sahiptir.

7.2 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında, müşteri, kalan süreye bakmadan ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğinin, fesih tarihinde yürürlükte olan örnek sözleşme bedelinin 5 katı cezai tazminat ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 Müşteri hiçbir gerekçe göstermeden sözleşmeyi normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı şekilde ihtar etmek şartı ile sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

7.4 Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri, tarafından fesih edilmesi halinde, sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin yarısı defaten ve peşin olarak ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

  1. İletişim ve adres bilgileri

8.1 Taraflar, konusu sözleşmeden kaynaklanan her çeşit tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilmiş olan adresleri kanuni tebligat adresleri olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2 Bu adreslere yapılan her çeşit tebligat tarafların eline ulaşmasa bile, tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait olan değişiklikler diğer tarafa yazılı şekilde bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3 Mekjoy sözleşme süresin kapsamında, müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, ihtar, yazı ödeme bildirimi, hesap hareketleri çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı veya kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi kanuni anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9, Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1 Müşteri aldığı hizmetlere karşılık, başvuru tarihini izleyen 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde, temerrüde düşmüş sayılır. Bu halde, Mekjoy kur farkı faturası kesebileceği  gibi arzu ederse, fatura tarihinden başlayarak aylık yüzde 7 gecikme faizi, talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2 Müşteri işbu sözleşmeden doğan her türlü alacak için Mekjoy un dava veya icra takibi açması durumunda da aylık yüzde 7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının yüzde 50 si kadar cezai şart yüzde 10 u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

9.3 Müşteri, işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili noktasında kanuni mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir için başvurması halinde Mekjoy un teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir karaı almaya yetkili olduğunu, fakat buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her çeşit ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konularda hiçbir şekilde itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

10.1 İşbu sözleşme bununla birlikte 10 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. Mekjoy gerekli gördüğü durumda, yeni maddeler ve veya alt başlıklar ekleyebilir. çıkartabilir veya maddeler üzerinde değişiklikler yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.2 İşbu sözleşmenin uygulanması esnasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 


Top