Bilgi Güvenliği Farkındalığının Arttırılması

AnasayfaBilgi Güvenliği Farkındalığının Arttırılması

Bilgi Güvenliği Farkındalığının Arttırılması

Kurumların kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması noktasında, kurumsal anlamda hemen her konuda olduğu gibi, çalışanların doğru şekilde eğitilmesi ve bilinçlenmesi son derece önemlidir. Bu şekilde, bilgi güvenliği net ve sağlıklı olarak elde edilir. Kurum çalışanlarının bilinçli ve eğitimli olmaması, teknik altyapının eksiksiz olarak oluşturulması halinde bile yine de sistemin etkin olmamasına neden olur. Bu nedenle, bilgi güvenliği çalışanlar tarafından kavranmalıdır. Aslında gerçekleştirmek de zor değildir.

Çalışanların günlük iş rutinlerine bazı detayların eklenmesi ile bilgi güvenliği farkındalığı yaratılabilir ve güvenlik seviyesinin artması sağlanır. Ayrıca, kurumsal anlamda, tüm çalışanlara yayılacak, farkındalık ile ortak risk ele alınması ve koruma bilinci geliştirilmiş olur. Bu şekilde, her eleman kendi önemi bilir ve bütün içinde güvenlik sistemi oturur.

Bilgi güvenliğinin öneminin bilincinde olan kurumların bilgi güvenliği farkındalık eğitimi programlarından yararlanmaları mükemmel olumlu sonuçlar vermektedir. Belirli aralıklarla bu eğitimler alınmaktadır ve devamlılık, programlama son derece önemlidir. Bu şekilde, tüm çalışanların bilinçlenmesi mümkün olmaktadır.

Firmamız kapsamında, tüm kurumlara bilgi güvenliği eğitimi verilmektedir. Tüm kurum çalışanları bu eğitim programlarına alınır ve planlı ve sistematik şekilde eğitim verilir. Uzaktan eğitim uygulaması, görsel eğitim kapsamında, tasarımlar, videolar, sloganların kullanılması gibi birçok detay ile eğitim verilmektedir.


Top